Pěnové hasící přístroje

Pěnové hasicí přístroje jsou vhodné k hašení:

  • Pevných hořlavých látek, a to i žhnoucích (které nelze hasit práškovým přístrojem)
  • Hořlavých kapalin nemísitelných s vodou (nafta, olej)

Není vhodný pro hašení:

  • Hořlavých kapalin mísitelných s vodou (alkoholy, aceton,..)
  • Hořlavých plynů a kovů (při reakci s vodou vznikají hořlavé a výbušné plyny – vodík,..)

Nesmí se požívat na hašení:

  • elektrických zařízení pod proudem (obsahuje vodu, která je vodivá a hrozí úraz el.proudem)
  • alkalických a hořlavých kovů (hliník, hořčík, sodík), karbidů a jiných látek, které při styku s vodou chemicky reagují a dochází k vývoji hořlavých a výbušných plynů (vodík, acetylen,..)