Práškové hasící přístroje

Práškový hasicí přístroj je určen k hašení:

  • pevných materiálů (papír, plasty)
  • kapalných látek (pohonné hnoty, ředidla, oleje)
  • hořících plynů (propan butan)
  • el.zařízení do napětí 1kV

Není vhodný k hašení

  • pevných látek typu dřevo a uhlí, které po uhašení plamene dále žhnou, a hrozí opětovné rozhoření plamene
  • jemné mechaniky a elektroniky

Práškový hasicí přístroj se nesmí použít na hašení:

  • lehkých hořlavých a alkalických kovů (hliník, hořčík, sodík, draslík)
  • volně uložených kusovitých a vláknitých materiálů (seno, sláma)