Sněhové – CO2 hasící přístroje

Sněhové hasicí přístroje (CO2) lze použít k hašení:

  • elektrických zařízení pod proudem
  • hořlavých kapalin a hořlavé plyny
  • potraviny (je nezávadný), laboratorní přístroje, jemnou mechaniku, počítače a elektroniku
  • pevné hořlavé látky (nezlikviduje však žhnutí např.dřeva a hrozí tak riziko opětovného rozhoření)

Není vhodný k hašení:

  • tuhých hořlavin které žhnou (dřevo, uhlí,..)
  • k hačení na volném prostranství (snížení hasebního účinku prouděním vzduchu)
  • POZOR: riziko udušení!! Nesmí se používat v uzavřených prostorách!

Nelze použít k hašení:

  • hořlavých a lehkých kovů (dochází  ke vzájemné chem.reakci)
  • hořlavých prachů a jemných polétavých a sypkých látek (rozfouknutí a rozšíření hořícího materiálu)