Speciální hasící přístroje

Halotronové hasicí přístroje lze použít k hašení většiny hořlavých materiálů. Zamezují přístupu vzhuchu, ochlazují plamen a zháší jej.

Nelze je využít k hašení látek, které žhnou, jako je dřevo, uhlí, sklady textilu, atd. Po použití se halotron rozptýlí a nezanechává žádné zbytky. Jedná se o čisté hasivo.

Halotronové přístroje je možné rodělit na:

  • tetrachlorové – již se nepoužívají (poškozují ozonovou vrstvu, obdobně jako freony)
  • bromidové
  • tetrafluoridbrometanové – lze je použít i v uzavřených prostorách