Vodní hasící přístroje

Vodní hasicí přístroj lze použít k hašení:

  • pevných hořlavých látek (dřevo, papír, textil). proud vody zháší plamen, ochlazuje hořící materiál a likviduje i žhnutí, které nelze ostranit při hašení práškovým či sněhovým hasicícm přístrojem.

Není vhodný k hašení:

  • hořlavých kapalin nemísitelných s vodou (minerální oleje, nafta, benzín..) Je třeba velkého množství vody k uhačení ložiska požáru a mnohdy je prakticky nemožné vodním přístrojem tyto látky uhasit. Např.hořící benzín plave na hladině vody.
  • hořlavých plynů (uhasit plamen hořícího plynu unikajícícho pod tlakem je velmi obtížné)
  • cenných předmětů náchylných k promáčení (listiny, knihy a starožitnosti)

Nesmí se používat k hašení:

  • hořlavých a lehkých kovů či látek, které s vodou reagují za vývoje hořlavých a výbušných plynů (hliník, hořčík, sodík, draslík, karbidy,..)
  • zařízení pod napětím a v těsné blízkosti (hrozí poranění el.proudem)